Заява про приєднання до Угоди про заміну сторони в Договорі про надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки кваліфікованому надавачеві електронних довірчих послуг

м. Київ
(повне найменування юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)
(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи, на підставі чого діє)
відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України, шляхом підписання та подання цієї Заяви про приєднання до Угоди про заміну сторони в Договорі про надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки кваліфікованому надавачеві електронних довірчих послуг (далі – Договір), приєднується до Угоди про заміну сторони в Договорі, підписаної державним підприємством «Національні інформаційні системи» та державним підприємством «ДІЯ» (далі - ДП «ДІЯ») (далі — Угода) від 05.03.2020 №1 , та стає її стороною.
Текст Угоди публікується на офіційному електронному інформаційному ресурсі центрального засвідчувального органу (ЦЗО) (https://czo.gov.ua/registration-documents).
Підписуючи цю Заяву про приєднання до Угоди Надавач засвідчує, що він ознайомився з умовами Угоди, погоджується з ними та зобов’язується їх виконувати.
Подання цієї Заяви про приєднання до Угоди є підставою для надання ДП «ДІЯ», як технічним адміністратором інформаційно- телекомунікаційної системи ЦЗО (далі – ІТС ЦЗО), кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки Надавача на умовах, визначених у відповідному Договорі/Договорах, що було укладено Надавачем з державним підприємством «Національні інформаційні системи» (як технічним адміністратором ІТС ЦЗО до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1068 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»), та згідно реквізитів, наведених у таблиці:
Номер(и) Договору(-ів) з ДП «НАІС» Дата Договору(ів) з ДП «НАІС» Реєстраційні номери кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки Надавача
Завантажиться автоматично після вводу повного найменування юридичної особи або ЄДРПОУ
Електронна пошта для отримання заяви Надавача, на яку буде відправлено заповнену заяву у форматі PDF для подальшого накладення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) керівника Надавача.