Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів

Реєстр – електронна база даних, в якій містяться відомості про самопідписані сертифікати електронної печатки ЦЗО, сертифікати ЦЗО для додавання електронної печатки до Довірчого списку та до даних у протоколі визначення статусу сертифіката у режимі реального часу, сертифікати кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (далі – надавачі), сформовані з використанням самопідписаного сертифіката електронної печатки ЦЗО, статус та обмеження у використанні таких сертифікатів, а також списки відкликаних сертифікатів ЦЗО.

Порядок ведення реєстру затверджено наказом Міністерства юстиції України від 05.11.2018 №3440/5
Найменування юрідичної особи:
Код ЄДРПОУ:
Електронна пошта:
Веб-сайт:
Контакти:

Сертифікати Надавача:

Найменування послуги Строки дії сертифіката Статус сертифіката Завантажити
16 07.07.2008 - 07.07.2013 Скасований Отримати файл
1c 25.11.2008 - 25.11.2009 Скасований Отримати файл
2a 26.11.2009 - 26.11.2014 Скасований Отримати файл
018881 26.11.2009 - 25.11.2014 Скасований Отримати файл
0188c1 26.11.2009 - 25.11.2014 Скасований Отримати файл
3004751DEF2C78AE010000000100000018000000 17.12.2012 - 17.12.2017 Скасований Отримати файл
3004751DEF2C78AE020000000100000019000000 17.12.2012 - 17.12.2017 Скасований Отримати файл
Інформація про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг разом з інформацією про кваліфіковані електронні довірчі послуги, які вони надають у вигляді, придатному для автоматичної обробки міститься у Довірчому списку