Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів

Реєстр – електронна база даних, в якій містяться відомості про самопідписані сертифікати електронної печатки ЦЗО, сертифікати ЦЗО для додавання електронної печатки до Довірчого списку та до даних у протоколі визначення статусу сертифіката у режимі реального часу, сертифікати кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (далі – надавачі), сформовані з використанням самопідписаного сертифіката електронної печатки ЦЗО, статус та обмеження у використанні таких сертифікатів, а також списки відкликаних сертифікатів ЦЗО.

Порядок ведення реєстру затверджено наказом Міністерства юстиції України від 05.11.2018 №3440/5
Найменування юрідичної особи:
Код ЄДРПОУ:
Електронна пошта:
Веб-сайт:
Контакти:

Сертифікати Надавача:

Найменування послуги Строки дії сертифіката Статус сертифіката Завантажити
01888a 24.01.2008 - 24.01.2013 Скасований Отримати файл
018896 24.06.2011 - 22.06.2016 Скасований Отримати файл
0188ca 24.06.2011 - 22.06.2016 Скасований Отримати файл
3004751DEF2C78AE01000000010000001E000000 18.12.2012 - 22.06.2016 Скасований Отримати файл
3004751DEF2C78AE02000000010000002D000000 26.12.2012 - 26.12.2017 Скасований Отримати файл
3004751DEF2C78AE01000000010000003C000000 05.12.2013 - 05.12.2018 Чинний Отримати файл
Інформація про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг разом з інформацією про кваліфіковані електронні довірчі послуги, які вони надають у вигляді, придатному для автоматичної обробки міститься у Довірчому списку