Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів

Реєстр – електронна база даних, в якій містяться відомості про самопідписані сертифікати електронної печатки ЦЗО, сертифікати ЦЗО для додавання електронної печатки до Довірчого списку та до даних у протоколі визначення статусу сертифіката у режимі реального часу, сертифікати кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (далі – надавачі), сформовані з використанням самопідписаного сертифіката електронної печатки ЦЗО, статус та обмеження у використанні таких сертифікатів, а також списки відкликаних сертифікатів ЦЗО.

Порядок ведення реєстру затверджено наказом Міністерства юстиції України від 05.11.2018 №3440/5
Найменування юрідичної особи:
Код ЄДРПОУ:
Електронна пошта:
Веб-сайт:
Контакти:

Сертифікати Надавача:

Найменування послуги Строки дії сертифіката Статус сертифіката Завантажити
07 26.09.2006 - 26.09.2011 Скасований Отримати файл
22 15.07.2009 - 15.07.2014 Скасований Отримати файл
018879 17.08.2010 - 16.08.2015 Скасований Отримати файл
0188c0 17.08.2010 - 16.08.2015 Скасований Отримати файл
3004751DEF2C78AE010000000100000006000000 27.11.2012 - 16.08.2015 Скасований Отримати файл
3004751DEF2C78AE020000000100000007000000 27.11.2012 - 27.11.2017 Скасований Отримати файл
3004751DEF2C78AE01000000010000002F000000 08.02.2013 - 08.02.2018 Скасований Отримати файл
3004751DEF2C78AE010000000100000042000000 29.04.2014 - 29.04.2019 Скасований Отримати файл
Інформація про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг разом з інформацією про кваліфіковані електронні довірчі послуги, які вони надають у вигляді, придатному для автоматичної обробки міститься у Довірчому списку