Цей показник, виражений у вигляді URI, вказує на кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки на території України.

Ця послуга визначена, як кваліфікована на національному рівні, відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» (Закон)

Опис:

Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки включає:

  • створення умов для генерації пари ключів особисто підписувачем чи створювачем (уповноваженим представником створювача) електронної печатки за допомогою засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
  • формування кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки, що відповідають вимогам цього Закону, та видачу їх користувачу електронної довірчої послуги;
  • скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки у випадках, передбачених цим Законом;
  • перевірку та підтвердження чинності кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки шляхом надання третім особам інформації про їхній статус та відповідність вимогам цього Закону;
  • надання доступу до сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів та печаток шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, за умови згоди підписувача чи створювача електронної печатки на публікацію кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки.
  • Формування та видача кваліфікованого сертифіката відкритого ключа без ідентифікації особи, ідентифікаційні дані якої міститимуться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, не допускаються.

Обов’язкова інформація яку повинні містити кваліфіковані сертифікати відкритих ключів визначена в статті 23 Закону.

З цією КДП пов’язані відповідні інформаційні послуги щодо скасування та перевірки статусу сертифікатів (наприклад, CRL, та OCSP) що надаються відповідно до Закону, гармонізованого з вимогами Регламенту (ЄС) № 910/2014.

Ця КДП включає створення пари ключів особисто користувачем або створювачем (уповноваженим представником створювача) електронної печатки за допомогою кваліфікованого засобу підпису чи печатки та/або керування пов’язаними приватними ключами від імені юридичної особи, для якої випущено сертифікат.

Більш детальний опис КДП міститься у статті 20 Закону.

https://www.czo.gov.ua/normative-documentation (англійська версія Закону також доступна за посиланням)