Регламент роботи ЦЗО

Відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», центральний засвідчувальний орган надає кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг з використанням самопідписаного сертифіката відкритого ключа центрального засвідчувального органу.

При цьому, організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови діяльності центрального засвідчувального органу під час надання ним кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, порядок взаємодії надавачів електронних довірчих послуг з центральним засвідчувальним органом у процесі надання ним кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки встановлюються Регламентом роботи центрального засвідчувального органу.

Регламент роботи центрального засвідчувального органу є обов'язковим для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, та для кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

Дія Регламенту роботи центрального засвідчувального органу не поширюється на надавачів електронних довірчих послуг, що не мають наміру надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги, а також на надавачів, що мають намір надавати кваліфіковані довірчі послуги у банківській системі та під час здійснення переказу коштів.

Відповідно до вимог законодавства Регламент містить:

  • загальні відомості про надавача центральний засвідчувальний орган (найменування; код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; місцезнаходження, номери телефонів, електронна адреса веб-сайту);
  • перелік кваліфікованих електронних довірчих послуг, надання яких забезпечує центральний засвідчувальний орган;
  • перелік посад найманих працівників, обов’язки яких безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг, та функції таких працівників;
  • політику сертифіката та положення сертифікаційних практик;
  • опис процедур та процесів, які виконуються під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, що не передбачають формування та обслуговування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Регламент роботи затверджується керівником центрального засвідчувального органу - Міністром цифрової трансформації України та погоджується із контролюючим органом - Адміністрацією Держспецзв’язку.

З текстом Регламенту роботи центрального засвідчувального органу можна ознайомитись за посиланням:
Регламент роботи центрального засвідчувального органу