Про ЦЗО

Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг і виконує функції центрального засвідчувального органу.

Функції та повноваження центрального засвідчувального органу визначено у Статті 7 Закону України «Про електронні довірчі послуги», відповідно до якої Мінцифри:

 • здійснює визначені законом повноваження у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації:
 • надає адміністративну послугу шляхом внесення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, до Довірчого списку;
 • погоджує розроблені надавачами електронних довірчих послуг порядки синхронізації часу із Всесвітнім координованим часом (UTC);
 • погоджує плани припинення діяльності кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг;
 • приймає та зберігає документовану інформацію, сформовані сертифікати (у тому числі посилені, кваліфіковані) відкритих ключів, реєстри чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів у разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг;
 • розглядає пропозиції (зауваження) суб’єктів відносин у сфері електронних довірчих послуг щодо удосконалення державного регулювання сфери електронних довірчих послуг;
 • надає суб’єктам відносин у сфері електронних довірчих послуг консультації з питань, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг;
 • інформує відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги” про обставини, які перешкоджають діяльності центрального засвідчувального органу;
 • проводить оцінку стану розвитку сфери електронних довірчих послуг за результатами проведення аналізу інформації про діяльність постачальників електронних довірчих послуг та засвідчувального центру;
 • забезпечує взаємне визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг;
 • здійснює інші повноваження у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, визначені законом;

  Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу здійснюється адміністратором інформаційно-комунікаційної системи центрального засвідчувального органу - державним підприємством, яке належить до сфери управління Мінцифри (державним підприємством «ДІЯ»).

  Відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» до складу електронних довірчих послуг входять:

  • створення, перевірка та підтвердження удосконаленого електронного підпису чи печатки;
  • формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката електронного підпису чи печатки;
  • формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката автентифікації веб-сайту;
  • формування, перевірка та підтвердження електронної позначки часу;
  • реєстрована електронна доставка;
  • зберігання удосконалених електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.

  Суб’єктами відносин у сфері електронних довірчих послуг є:

  • користувачі електронних довірчих послуг;
  • надавачі електронних довірчих послуг;
  • органи з оцінки відповідності;
  • засвідчувальний центр;
  • центральний засвідчувальний орган;
  • контролюючий орган.

  Електронні довірчі послуги надаються, як правило, на договірних засадах надавачами електронних довірчих послуг. Кожна послуга, що входить до складу електронних довірчих послуг, може надаватися як окремо, так і в сукупності.

  Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа - підприємець, яка надає одну або більше електронних довірчих послуг, діяльність якої відповідає вимогам Закону України «Про електронні довірчі послуги» та відомості про яку внесені до Довірчого списку.