Оцінка стану розвитку сфери електронних довірчих послуг

Кваліфікований надавач Загалом З використанням алгоритму Загалом З використанням алгоритму Загалом З використанням алгоритму
ДСТУ RSA ECDSA ДСТУ RSA ECDSA ДСТУ RSA ECDSA
АТ "ПРИВАТБАНК" 2 579 521 2 579 518 3 0 5 284 751 5 284 744 6 1 2 705 230 2 705 226 3 1
АТ "Українська залізниця" 32 642 32 639 3 0 29 677 29 669 7 1 -2 965 -2 970 4 1
АТ "УкрСиббанк" 6 882 6 882 0 0 92 684 92 684 0 0 85 802 85 802 0 0
АЦСК Нацбанку 2 712 2 712 0 0 1 279 1 279 0 0 -1 433 -1 433 0 0
Військова частина 2428 6 338 6 338 0 0 6 911 6 911 0 0 573 573 0 0
Генеральний штаб Збройних Сил України 4 970 4 721 249 0 8 394 8 296 97 1 3 424 3 575 -152 1
Державна казначейська служба України 83 396 83 396 0 0 85 281 85 281 0 0 1 885 1 885 0 0
ДП "Оператор ринку" 271 271 0 0 248 248 0 0 -23 -23 0 0
ДП "Українські спеціальні системи" 65 810 65 810 0 0 285 805 285 805 0 0 219 995 219 995 0 0
ДП ДІЯ ("НАІС") 79 604 78 030 14 1 560 82 305 78 424 27 3 854 2 701 394 13 2 294
ЗЦ Нацбанку 0 0 0 0 10 6 2 2 10 6 2 2
ІДД ДПС 477 711 477 711 0 0 534 089 534 089 0 0 56 378 56 378 0 0
Міністерство внутрішніх справ України 1 812 1 812 0 0 19 822 19 822 0 0 18 010 18 010 0 0
Офіс Генерального прокурора 23 362 23 362 0 0 28 930 28 928 1 1 5 568 5 566 1 1
ПАТ "Державний ощадний банк України" 120 643 120 643 0 0 92 586 92 586 0 0 -28 057 -28 057 0 0
ПАТ "Національний депозитарій України" 5 791 5 791 0 0 0 0 0 0 -5 791 -5 791 0 0
ТОВ "Арт-мастер"(MasterKey) 72 125 72 125 0 0 74 306 74 306 0 0 2 181 2 181 0 0
ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" 0 0 0 0 8 547 8 541 4 2 8 547 8 541 4 2
ТОВ "Інтер-Метл" 2 2 0 0 28 28 0 0 26 26 0 0
ТОВ "КЛЮЧОВІ СИСТЕМИ" 59 885 59 885 0 0 0 0 0 0 -59 885 -59 885 0 0
ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" 659 486 659 486 0 0 608 313 608 313 0 0 -51 173 -51 173 0 0
Всього 4 282 963 4 281 134 269 1 560 7 243 966 7 239 960 144 3 862 2 961 003 2 958 826 -125 2 302
У тому числі фізичним особам, враховуючи фізичних осіб підприємців 2 919 632 2 918 449 8 1 175 5 832 267 5 829 296 15 2 956 2 912 635 2 910 847 7 1 781
У тому числі фізичним особам — представникам юридичних осіб 1 363 331 1 362 685 261 385 1 339 259 1 338 236 121 902 -24 072 -24 449 -140 517