Оцінка стану розвитку сфери електронних довірчих послуг

ЗВІТ
за результатами аналізу інформації про діяльність кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, їхніх відокремлених пунктів реєстрації та засвідчувального центру, надавачів послуг електронної ідентифікації

з/п
Інформація, що аналізується Кількість Порівняння у відсотках
за звітний рік за попередній рік
1. Інформація щодо наданих кваліфікованих електронних довірчих послуг
1.1 Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів (без урахування сертифікатів шифрування) 13 953 521 16 298 953 -14.39%
1.2 Кількість чинних сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів (без урахування сертифікатів шифрування) на кінець відповідного року 12 585 228 13 828 422 -8.99%
1.3 Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних печаток (без урахування сертифікатів шифрування) 418 776 609 722 -31.32%
1.4 Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних печаток (без урахування сертифікатів шифрування) чинних на кінець відповідного року 578 563 752 874 -23.15%
1.5 Кількість сформованих кваліфікованих електронних позначок часу 10 371 499 956 8 669 264 843 19.64%
2. Інформація щодо кількості користувачів електронних довірчих послуг, яким видано кваліфіковані сертифікати відкритих ключів
2.1 Кількість унікальних підписувачів, яким було видано кваліфіковані сертифікати електронних підписів 8 921 120 9 992 973 -10.73%
2.2 Кількість унікальних підписувачів, яким було видано кваліфіковані сертифікати електронних підписів, які мають чинні сертифікати на кінець року 9 143 645 9 741 932 -6.14%
2.3 Кількість унікальних створювачів електронних печаток, яким були видані кваліфіковані сертифікати електронних печаток 355 683 459 241 -22.55%
2.4 Кількість унікальних створювачів електронних печаток, яким були видані кваліфіковані сертифікати електронних печаток, які мають чинні сертифікати на кінець року 2 879 977 613 740 369.25%
2.5 Кількість унікальних створювачів електронних печаток, яким були видані кваліфіковані сертифікати електронних печаток для застосування в програмних реєстраторах розрахункових операцій 5 499 44 943 -87.76%
2.6 Кількість унікальних створювачів електронних печаток, яким були видані кваліфіковані сертифікати електронних печаток для застосування в програмних реєстраторах розрахункових операцій, які мають такі чинні сертифікати на кінець року 8 698 42 676 -79.62%
2.7 Кількість унікальних підписувачів, яким було видано кваліфіковані сертифікати електронних підписів для удосконалених електронних підписів 4 094 856 4 381 728 -6.55%
2.8 Кількість унікальних підписувачів, яким було видано кваліфіковані сертифікати електронних підписів для удосконалених електронних підписів, які мають чинні сертифікати на кінець року 4 675 720 5 277 897 -11.41%
2.9 Кількість унікальних створювачів електронних печаток, яким були видані кваліфіковані сертифікати електронних печаток для удосконалених електронних печаток 315 499 383 106 -17.65%
2.10 Кількість унікальних створювачів електронних печаток, яким були видані кваліфіковані сертифікати електронних печаток для удосконалених електронних печаток, які мають чинні сертифікати на кінець року 391 809 518 483 -24.43%
2.11 Кількість унікальних користувачів, яким були видані кваліфіковані сертифікати автентифікації вебсайту 0 0
3. Інформація щодо кількості користувачів електронних довірчих послуг, яким надано кваліфіковані електронні довірчі послуги, не пов’язані з видачею кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів
3.1 Кількість унікальних користувачів (відправників та отримувачів електронних даних), яким було надано кваліфіковану електронну довірчу послугу реєстрованої електронної доставки
3.2 Кількість унікальних користувачів, яким було надано кваліфіковану електронну довірчу послугу із зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та відповідних сертифікатів
4. Інформація щодо відокремлених пунктів реєстрації та кількості кваліфікованих сертифікатів електронних підписів та печаток, сформованих за заявами, оформленими у відокремлених пунктах реєстрації
4.1 Кількість відокремлених пунктів реєстрації 17 808 13 958 27.58%
4.2 Кількість кваліфікованих сертифікатів електронних підписів та печаток (без урахування сертифікатів шифрування), сформованих за заявами, оформленими у відокремлених пунктах реєстрації, усього за рік 106 775 248 105 150 906 1.54%
4.3 Кількість кваліфікованих сертифікатів електронних підписів та печаток (без урахування сертифікатів шифрування), сформованих за заявами, оформленими у відокремлених пунктах реєстрації, чинних на кінець року 88 765 008 73 623 298 20.57%
5. Інформація щодо інформаційно-комунікаційних систем, в яких використовуються кваліфіковані сертифікати електронного підпису чи печатки
5.1 Кількість інформаційно-комунікаційних систем
5.2 Кількість інформаційно-комунікаційних систем для автентифікації користувача
5.3 Кількість інформаційно-комунікаційних систем для створення та перевірки електронного підпису чи печатки
6. Інформація щодо наданих послуг електронної ідентифікації
6.1 Кількість унікальних користувачів послуг електронної ідентифікації
6.2 Кількість виданих засобів електронної ідентифікації
7. Підсумки щодо наданих кваліфікованих електронних довірчих послуг та послуг електронної ідентифікації за звітний рік у порівнянні з попереднім роком