Оцінка стану розвитку сфери електронних довірчих послуг

ЗВІТ
за результатами аналізу інформації про діяльність кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, їхніх відокремлених пунктів реєстрації та засвідчувального центру, надавачів послуг електронної ідентифікації

з/п
Інформація, що аналізується Кількість Порівняння у відсотках
за звітний рік за попередній рік
1. Інформація щодо наданих кваліфікованих електронних довірчих послуг
1.1 Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів (без урахування сертифікатів шифрування) 27 525 348 13 953 521 97.26%
1.2 Кількість чинних сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів (без урахування сертифікатів шифрування) на кінець відповідного року 19 836 647 12 585 228 57.62%
1.3 Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних печаток (без урахування сертифікатів шифрування) 491 272 418 776 17.31%
1.4 Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних печаток (без урахування сертифікатів шифрування) чинних на кінець відповідного року 591 032 578 563 2.16%
1.5 Кількість сформованих кваліфікованих електронних позначок часу 20 059 168 646 10 371 499 956 93.41%
2. Інформація щодо кількості користувачів електронних довірчих послуг, яким видано кваліфіковані сертифікати відкритих ключів
2.1 Кількість унікальних підписувачів, яким було видано кваліфіковані сертифікати електронних підписів 12 350 232 8 921 120 38.44%
2.2 Кількість унікальних підписувачів, яким було видано кваліфіковані сертифікати електронних підписів, які мають чинні сертифікати на кінець року 12 186 313 9 143 645 33.28%
2.3 Кількість унікальних створювачів електронних печаток, яким були видані кваліфіковані сертифікати електронних печаток 326 349 355 683 -8.25%
2.4 Кількість унікальних створювачів електронних печаток, яким були видані кваліфіковані сертифікати електронних печаток, які мають чинні сертифікати на кінець року 439 112 456 058 -3.72%
2.5 Кількість унікальних створювачів електронних печаток, яким були видані кваліфіковані сертифікати електронних печаток для застосування в програмних реєстраторах розрахункових операцій 12 649 5 499 130.02%
2.6 Кількість унікальних створювачів електронних печаток, яким були видані кваліфіковані сертифікати електронних печаток для застосування в програмних реєстраторах розрахункових операцій, які мають такі чинні сертифікати на кінець року 15 767 8 698 81.27%
2.7 Кількість унікальних підписувачів, яким було видано кваліфіковані сертифікати електронних підписів для удосконалених електронних підписів 9 795 130 4 094 856 139.21%
2.8 Кількість унікальних підписувачів, яким було видано кваліфіковані сертифікати електронних підписів для удосконалених електронних підписів, які мають чинні сертифікати на кінець року 9 366 379 4 675 720 100.32%
2.9 Кількість унікальних створювачів електронних печаток, яким були видані кваліфіковані сертифікати електронних печаток для удосконалених електронних печаток 278 952 315 499 -11.58%
2.10 Кількість унікальних створювачів електронних печаток, яким були видані кваліфіковані сертифікати електронних печаток для удосконалених електронних печаток, які мають чинні сертифікати на кінець року 371 124 391 809 -5.28%
2.11 Кількість унікальних користувачів, яким були видані кваліфіковані сертифікати автентифікації вебсайту 0 0
2.12 Кількість унікальних користувачів, яким були видані кваліфіковані сертифікати автентифікації вебсайту, які мають чинні сертифікати на кінець року 0 0
3. Інформація щодо кількості користувачів електронних довірчих послуг, яким надано кваліфіковані електронні довірчі послуги, не пов’язані з видачею кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів
3.1 Кількість унікальних користувачів (відправників та отримувачів електронних даних), яким було надано кваліфіковану електронну довірчу послугу реєстрованої електронної доставки 0
3.2 Кількість унікальних користувачів, яким було надано кваліфіковану електронну довірчу послугу із зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та відповідних сертифікатів 0
4. Інформація щодо відокремлених пунктів реєстрації та кількості кваліфікованих сертифікатів електронних підписів та печаток, сформованих за заявами, оформленими у відокремлених пунктах реєстрації
4.1 Кількість відокремлених пунктів реєстрації 32 130 17 808 80.42%
4.2 Кількість кваліфікованих сертифікатів електронних підписів та печаток (без урахування сертифікатів шифрування), сформованих за заявами, оформленими у відокремлених пунктах реєстрації, усього за рік 598 893 450 106 775 248 460.89%
4.3 Кількість кваліфікованих сертифікатів електронних підписів та печаток (без урахування сертифікатів шифрування), сформованих за заявами, оформленими у відокремлених пунктах реєстрації, чинних на кінець року 376 962 300 88 765 008 324.67%
5. Інформація щодо інформаційно-комунікаційних систем, в яких використовуються кваліфіковані сертифікати електронного підпису чи печатки
5.1 Кількість інформаційно-комунікаційних систем 675
5.2 Кількість інформаційно-комунікаційних систем для автентифікації користувача 220
5.3 Кількість інформаційно-комунікаційних систем для створення та перевірки електронного підпису чи печатки 660
6. Інформація щодо наданих послуг електронної ідентифікації
6.1 Кількість унікальних користувачів послуг електронної ідентифікації
6.2 Кількість виданих засобів електронної ідентифікації
7. Підсумки щодо наданих кваліфікованих електронних довірчих послуг та послуг електронної ідентифікації за звітний рік у порівнянні з попереднім роком