Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Головна сторінка

ПРО ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ ОРГАН

Відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» до складу електронних довірчих послуг входять:

 • створення, перевірка та підтвердження удосконаленого електронного підпису чи печатки;
 • формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката електронного підпису чи печатки;
 • формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката автентифікації веб-сайту;
 • формування, перевірка та підтвердження електронної позначки часу;
 • реєстрована електронна доставка;
 • зберігання удосконалених електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.

Суб’єктами відносин у сфері електронних довірчих послуг є:

 • користувачі електронних довірчих послуг;
 • надавачі електронних довірчих послуг;
 • органи з оцінки відповідності;
 • засвідчувальний центр;
 • центральний засвідчувальний орган;
 • контролюючий орган.

Електронні довірчі послуги надаються, як правило, на договірних засадах надавачами електронних довірчих послуг. Кожна послуга, що входить до складу електронних довірчих послуг, може надаватися як окремо, так і в сукупності.

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа - підприємець, яка надає одну або більше електронних довірчих послуг, діяльність якої відповідає вимогам Закону України «Про електронні довірчі послуги» та відомості про яку внесені до Довірчого списку.

Міністерство юстиції України як головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг, щодо юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, виконує функції центрального засвідчувального органу шляхом внесення відомостей про них до Довірчого списку відповідно до вимог цього Закону.

Повноваження центрального засвідчувального органу визначено у Статті 7 Закону України «Про електронні довірчі послуги». До повноважень центрального засвідчувального органу, по відношенню до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг належить надання таких послуг:

 • адміністративна послуга внесення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, до Довірчого списку;
 • надання кваліфікованих електронних довірчих послуг надавачам електронних довірчих послуг з використанням самопідписаного сертифіката електронної печатки центрального засвідчувального органу, що призначений для надання таких послуг;
 • надання послуги постачання передачі сигналів точного часу, синхронізованого з Державним еталоном одиниць часу і частоти.

Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу здійснюється адміністратором інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу - державним підприємством, яке належить до сфери управління головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг (державним підприємством «Національні інформаційні системи»).

Новини та події

25.11.2019

Наказ Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про встановлення вимог до технічних засобів, процесів їх створення, використання та функціонування у складі інформаційно-телекомунікаційних систем під час надання електронних довірчих послуг»

12.11.2019

Міністерство юстиції України видало наказ від 04.11.2019 №3398/5 "Про затвердження Порядку подання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру"

30.10.2019

Міністерство юстиції України видало наказ від 22.10.2019 №3220/5 "Про внесення змін до Порядку ведення Довірчого списку"

28.10.2019

Центральним засвідчувальним органом внесено до Довірчого списку зміну відомостей про кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг

15.10.2019

Центральним засвідчувальним органом внесено до Довірчого списку зміну відомостей про кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг