Міністерство цифрової трансформації України
Центральний засвідчувальний орган

Ministry of digital transformation of Ukraine
Central certification authority

Новини та події28 жовтня 2020

До Довірчого списку внесено зміни реквізитів кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг «Masterkey» товариства з обмеженою відповідальністю «Арт-мастер».

Відповідно до частини сьомої статті 30 Закону України «Про електронні довірчі послуги», Порядку ведення довірчого списку, затвердженого наказом Міністерства цифрової трансформації України від 08 липня 2020 року № 104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2020 року за № 719/35002, пунктів 4, 8 Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856, та за результатами розгляду листа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг «Masterkey» товариства з обмеженою відповідальністю «Арт-мастер» (далі - Надавач) від 21 жовтня 2020 року № 12-33 до Довірчого списку внесено зміни реквізитів Надавача, а саме змінено адресу інформаційного ресурсу Надавача.
Підтримка та обслуговування програмно технічного комплексу Надавача продовжує функціонувати в звичайному режимі.

12 жовтня 2020

Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства цифрової трансформації України «Про затвердження Порядку надання центральному засвідчувальному органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру»

Міністерством цифрової трансформації України відповідно до абзацу двадцять другого частини другої статті 7 Закону України «Про електронні довірчі послуги», з метою забезпечення проведення центральним засвідчувальним органом оцінки стану розвитку сфери електронних довірчих послуг за результатами аналізу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг (у тому числі тих, що надають кваліфіковані електронні довірчі послуги у банківській системі України та під час здійснення переказу коштів) та засвідчувального центру розроблено проєкт наказу Міністерства цифрової трансформації України «Про затвердження Порядку надання центральному засвідчувальному органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру».

10 вересня 2020

Створено законодавче підґрунтя для можливості отримання кваліфікованого електронного підпису віддалено

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 785 «Про реалізацію експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія».
Суть експериментального проекту полягає у забезпеченні можливості безкоштовного формування короткострокового кваліфікованого сертифіката електронного підпису Смарт-Дія без особистої присутності фізичної особи у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг шляхом її ідентифікації за допомогою мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія».
Учасниками експериментального проекту можуть стати фізичні особи, яким було видано паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.
Верифікація особи здійснюватиметься на основі даних, що містяться в Єдиному державному демографічному реєстрі та єдиній інформаційній системі Міністерства внутрішніх справ України, із застосуванням технології розпізнавання обличчя.
Кваліфіковані сертифікати електронного підпису Смарт-Дія зможуть використовуватися в інформаційно-телекомунікаційних системах надання електронних послуг, в яких відповідно до законодавства повинен застосовуватися кваліфікований електронний підпис, за умови дотримання певних умов.

Підписати Підписати документ Перевірити Перевірити підпис
.