Довірчий список

Центральний засвідчувальний орган впроваджує, підтримує в актуальному стані та публікує на своєму офіційному веб-сайті Довірчий список, в якому міститься інформація про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг разом з інформацією про кваліфіковані електронні довірчі послуги, які вони надають.

Довірчий список впроваджується, підтримується в актуальному стані та публікується в безпечному режимі з обов’язковим додаванням електронної печатки центрального засвідчувального органу у вигляді, придатному для автоматичної обробки.

Інформація, що міститься у Довірчому списку, є відкритою.

Вимоги до Довірчого списку встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок ведення Довірчого списку затверджується центральним засвідчувальним органом.

Довірчі списки з переліком КНЕДП для викорситання ЕДП в межах України.

Довірчий список з переліком КНЕДП для використання ЕДП транскордонно

Файл Довірчого списку, в якому містяться відомості про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їх електронні довірчі послуги, створений відповідно до положень «Порядку проведення експериментального проекту щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та Європейським Союзом», затвердженого постановою КМУ від 22.10.2022 № 1311:

https://czo.gov.ua/download/tl/TL-UA-EC.xml

Значення геш-функції файлу Довірчого списку TL-UA-EC

https://czo.gov.ua/download/tl/TL-UA-EC.sha2

Довірчі списки з переліком КНЕДП для використання ЕДП в межах України

Файл Довірчого списку, в якому містяться відомості про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їх кваліфіковані електронні довірчі послуги, надання яких передбачає використання алгоритмів електронного підпису, визначених ДСТУ 4145-2002 «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння»:

https://czo.gov.ua/download/tl/TL-UA-DSTU.xml

Значення геш-функції файлу Довірчого списку TL-UA-DSTU

https://czo.gov.ua/download/tl/TL-UA-DSTU.sha2

Довірчі списки з переліком КНЕДП для використання ЕДП в межах України

Файл Довірчого списку, в якому містяться відомості про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їх кваліфіковані електронні довірчі послуги, надання яких передбачає використання алгоритмів електронного підпису, визначених ДСТУ ETSI TS 119 312:2022 (ETSI TS 119 312 V1.4.2 (2022-02), IDT) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Криптографічні набори”:

https://czo.gov.ua/download/tl/TL-UA.xml

Значення геш-функції файлу Довірчого списку TL-UA

https://czo.gov.ua/download/tl/TL-UA.sha2