Електронний кабінет


Інструмент моніторингу сфери електронних довірчих послуг

Міністерство цифрової трансформації України


Інструмент моніторингу — автоматизована система, призначена для взаємодії між центральним засвідчувальним органом, розробниками технічних засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг та власниками або розпорядниками інформаційно-телекомунікаційних систем, які використовують електронні довірчі послуги.

Доступні функції:

  1. Розповсюдження та своєчасне оновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів електронних печаток центрального засвідчувального органу та/або кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг;
  2. Моніторинг кваліфікованих сертифікатів користувачів електронних довірчих послуг за реквізитами сертифіката підписувача або створювача електронної печатки в режимі реального часу;
  3. Неможливість формування кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг нових кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів за запитами на формування таких сертифікатів, які вже були оброблені раніше;
  4. Автоматизований обмін статистичними даними щодо надання електронних довірчих послуг між кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг та центральним засвідчувальним органом;
  5. Подання повідомлень про зміни в Довірчому списку та заяв на отримання електронних довірчих послуг від центрального засвідчувального органу;
  6. Обмін тестовими прикладами електронних довірчих послуг для забезпечення інтероперабельності форматів, протоколів та інтерфейсів технічних засобів між користувачами Інструменту моніторингу (зокрема, інтеграція з тестовим програмно-технічним комплексом (середовищем), для формування тестових сертифікатів відкритих ключів).

ЯК ПРИЄДНАТИСЯ: до Інструменту моніторингу можуть приєднатись розробники технічних засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг та власники або розпорядники інформаційно-телекомунікаційних систем, які використовують електронні довірчі послуги шляхом подання заяви про приєднання до умов Договору, а також заяви про надання доступу до електронного кабінету Інструменту моніторингу уповноваженим представникам Учасника.

Підписані кваліфікованим електронним підписом керівника юридичної особи Заяву про приєднання до умов Договору та Заяву про надання доступу до електронного кабінету необхідно направити на електронну пошту адміністратора ІТС ЦЗО support.its@czo.gov.ua

Документи на підключення до Інструменту моніторингу

  1. Договір про надання послуг підключення до Інструменту моніторингу сфери електронних довірчих послуг (підписаний)
  2. Заява про приєднання до Договору про надання послуг підключення до Інструменту моніторингу сфери електронних довірчих послуг
  3. Заява про надання доступу до електронного кабінету Інструменту моніторингу уповноваженим представникам Учасника
  4. Заява про блокування доступу до електронного кабінету Інструменту моніторингу уповноваженим представникам Учасника