ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

Центральний засвідчувальний орган надає кваліфіковані електронні довірчі послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки надавачам електронних довірчих послуг.

Центральний засвідчувальний орган під час надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки зобов’язаний виконувати вимоги, які встановлено для кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

Програмно-технічний комплекс центрального засвідчувального органу, що використовується ним для надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, відповідає вимогам, встановленим для програмно-технічного комплексу кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

Для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг використовуються засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають документи про відповідність або позитивний експертний висновок за результатами їх державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

  • Експертний висновок на комплекс програмний центру сертифікації ключів "ІІТ ЦСК-1" (версія 1.3) від 19.12.2017 за №04-3416
  • Експертний висновок на комплекс програмний користувача центру сертифікації ключів "ІІТ Користувач ЦСК-1" від 05.04.2016 за №05/02/02-1424
  • Експертний висновок на модуль криптографічний "Гряда-61" від 06.06.2018 за №04/03/02-2324
  • Експертний висновок на криптомодуль мережевий "Гряда-301" від 26.12.2017 за №04-3507
  • Експертний висновок на IP-шифратори "Канал-201/301/401" зі складу Комплексу криптографічного захисту інформації у ІР-мережах "ІІТ Захист ІР-потоку-2" від 21.12.2018 за №04/03/02-4980
  • Експертний висновок на шлюз захисту "Бар'єр-301" від 20.11.2019 за №04/03/02-3506
  • Експертний висновок на ключ електронний "Кристал-1" від 19.01.2018 за №04/02/03-171
  • Експертний висновок на ключ електронний "Алмаз-1К" від 13.05.2019 за №04/03/02-1282
  • Обробка інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі центрального засвідчувального органу здійснюється за умови діючої комплексної системи захисту інформації з атестатом відповідності, отриманим за результатами державної експертизи у галузі технічного захисту інформації.