Дозвільні документи

Центральний засвідчувальний орган надає кваліфіковані електронні довірчі послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки надавачам електронних довірчих послуг.

Центральний засвідчувальний орган під час надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки зобов’язаний виконувати вимоги, які встановлено для кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

Програмно-технічний комплекс центрального засвідчувального органу, що використовується ним для надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, відповідає вимогам, встановленим для програмно-технічного комплексу кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

Для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг використовуються засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають документи про відповідність або позитивний експертний висновок за результатами їх державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Обробка інформації в інформаційно-комунікаційній системі центрального засвідчувального органу здійснюється за умови діючої комплексної системи захисту інформації з атестатом відповідності, отриманим за результатами державної експертизи у галузі технічного захисту інформації.