Цей показник, виражений у вигляді URI, вказує на кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу на території України.

Ця послуга, визначена як кваліфікована на національному рівні, відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» (Закон)

Опис:

Кваліфікована електронна позначка часу має презумпцію точності дати та часу, на які вона вказує, та цілісності електронних даних, з якими ці дата та час пов’язані.

Кваліфікована електронна позначка часу повинна забезпечувати:

  • зв’язок дати і часу з електронними даними в такий спосіб, що цілком виключає можливість непомітної зміни електронних даних;
  • точність часу в програмно-технічному комплексі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, що синхронізується із Всесвітнім координованим часом (UTC) з точністю до секунди.

До кваліфікованої електронної позначки часу додається створений для неї удосконалений електронний підпис чи удосконалена електронна печатка, які надаються на підставі ідентифікації фізичної чи юридичної особи та інших атрибутів, що перевіряються реєстраційними службами КНЕДП України, що внесені до Довірчого списку України.

Більш детальний опис КДП міститься у статті 26 Закону та пунках 113-122 Постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 992 "Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг".

https://www.czo.gov.ua/normative-documentation (англійська версія Закону також доступна за посиланням)