Цей показник, виражений у вигляді URI, вказує на те, що:

Відповідно до пункту 1 статті 29 Закону України «Про електронні довірчі послуги” від 01.01.2022 р. № 2155-VIII (Закон), що гармонізований з Регламентом (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку (Регламент eIDAS),

Адміністратор інформаційно-комунікаційної системи Центрального засвідчувального органу, що ідентифікується як «Scheme operator name» (п. 5.3.4 стандарту ETSI TS 119 612 v2.1.1 (2015-07) “Електронні підписи та інфраструктури (ESI); Довірчі списки”) в Україні, надає кваліфіковану електронну довірчу послугу створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого сертифіката електронного підпису або печатки, що визначена як «Service digital identity» (п. 5.5.3 Стандарту), кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг UA, визначених як «TSP name» (п. 5.4.1 Стандарту), для надання цієї послуги, використовуючи самопідписаний сертифікат відкритого ключа центрального засвідчувального органу.