Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів

Реєстр – електронна база даних, в якій містяться відомості про самопідписані сертифікати електронної печатки ЦЗО, сертифікати ЦЗО для додавання електронної печатки до Довірчого списку та до даних у протоколі визначення статусу сертифіката у режимі реального часу, сертифікати кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (далі – надавачі), сформовані з використанням самопідписаного сертифіката електронної печатки ЦЗО, статус та обмеження у використанні таких сертифікатів, а також списки відкликаних сертифікатів ЦЗО.

Порядок ведення реєстру затверджено наказом Міністерства юстиції України від 05.11.2018 №3440/5
Найменування юрідичної особи:
Код ЄДРПОУ:
Електронна пошта:
Веб-сайт:
Контакти:

Сертифікати Надавача:

Найменування послуги Строки дії сертифіката Статус сертифіката Завантажити
018883 04.08.2009 - 03.08.2014 Скасований Отримати файл
0188b8 04.08.2009 - 03.08.2014 Скасований Отримати файл
33 04.06.2010 - 04.06.2015 Скасований Отримати файл
3004751DEF2C78AE010000000100000017000000 14.12.2012 - 03.08.2014 Скасований Отримати файл
3004751DEF2C78AE010000000100000027000000 18.12.2012 - 03.08.2014 Скасований Отримати файл
3004751DEF2C78AE010000000100000037000000 10.06.2013 - 10.06.2018 Скасований Отримати файл
3004751DEF2C78AE01000000010000003F000000 24.02.2014 - 24.02.2019 Чинний Отримати файл
3004751DEF2C78AE020000000100000048000000 07.07.2014 - 07.07.2019 Чинний Отримати файл
3DB73E7BF0D575B201000000010000009C000000 11.05.2018 - 11.05.2023 Чинний Отримати файл
Інформація про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг разом з інформацією про кваліфіковані електронні довірчі послуги, які вони надають у вигляді, придатному для автоматичної обробки міститься у Довірчому списку