Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів. Акредитовані ЦСК

Реєстр – електронна база даних, в якій містяться відомості про самопідписані сертифікати електронної печатки ЦЗО, сертифікати ЦЗО для додавання електронної печатки до Довірчого списку та до даних у протоколі визначення статусу сертифіката у режимі реального часу, сертифікати кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (далі – надавачі), сформовані з використанням самопідписаного сертифіката електронної печатки ЦЗО, статус та обмеження у використанні таких сертифікатів, а також списки відкликаних сертифікатів ЦЗО.

Порядок ведення реєстру затверджено наказом Міністерства юстиції України від 05.11.2018 №3440/5
Центральний засвідчувальний орган
Міністерство юстиції України
Засвідчувальний центр
Національний банк України
Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг
1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
2. Військова частина 2428
3. Генеральний штаб Збройних Сил України
4. Генеральна прокуратура України
5. Державна казначейська служба України
6. Державне підприємство "Оператор ринку"
7. Державне підприємство "Національні інформаційні системи"
8. Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"
9. Державне підприємство "Українські спеціальні системи"
10. Інформаційно-довідковий департамент ДПС
11. Міністерство внутрішніх справ України
12. Національний банк України
13. Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"
14. Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
15. Aкціонерне товариство "УкрСиббанк"
16. Товариство з обмеженою відповідальністю "Алтерсайн"
17. Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер"
18. Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл"
19. Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛЮЧОВІ СИСТЕМИ"
20. Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна"
21. Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"
Інформація про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг разом з інформацією про кваліфіковані електронні довірчі послуги, які вони надають у вигляді, придатному для автоматичної обробки міститься у Довірчому списку