Роз’яснення законодавства у сфері ЕДП

Використання е-підпису фізичними особами-підприємцями

Одним із найпоширеніших питань практичного застосування е-підпису на сьогодні є питання його використання фізичними особами-підприємцями.

Звертаємо увагу, що користувачами е-довірчих послуг є підписувачі, створювачі е-печаток, відправники та отримувачі е-даних, інші фізичні та юридичні особи, які отримують е-довірчі послуги в надавачів таких послуг.

Закон України «Про електронні довірчі послуги» (далі — Закон) визначає підписувача як фізичну особу, яка створює е-підпис.

Потрібно зауважити, що Закон встановлює порядок ідентифікації саме фізичних осіб та представників юридичних осіб під час формування кваліфікованих сертифікатів.

Так, кваліфіковані сертифікати обов’язково мають містити, зокрема, ідентифікаційні дані, які однозначно визначають користувача е-довірчих послуг, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) підписувача та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний податковий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

Водночас кваліфіковані сертифікати можуть містити інші ідентифікаційні дані фізичних або юридичних осіб, а також необов’язкові додаткові спеціальні атрибути, які не мають впливати на технологічну сумісність і визнання кваліфікованих е-підписів.

Однак законами України можуть встановлюватися особливості е-ідентифікації в певних сферах суспільних відносин.

Отже, оскільки Закон окремо не виділяє таку категорію користувачів е-довірчих послуг, як фізична особа-підприємець, вважаємо, що така особа може використовувати е-підпис фізичної особи для е-ідентифікації та як підпис.