Новини та події

04 серпня 2016

Скасування акредитації

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.08.2016 м. Київ № 2395/5

Про скасування акредитації та
анулювання свідоцтва про акредитацію
центру сертифікації ключів товариства
з обмеженою відповідальністю
«Універсальний дата центр»

Відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про електронний цифровий підпис», постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1451 «Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган», Порядку акредитації центру сертифікації ключів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року № 903, Порядку обов’язкової передачі документованої інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1454, Положення про порядок здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 24 липня 2007 року № 143, та на виконання розпорядження Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 13 червня 2016 року № 11/02/02-1256 центральному засвідчувальному органу про застосування заходів стосовно субʼєкта перевірки

НАКАЗУЮ:

 1. Скасувати акредитацію центру сертифікації ключів товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальний дата центр» (код за ЄДРПОУ: 35962030, місцезнаходження акредитованого центру сертифікації ключів: 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 45 а).
 2. Анулювати свідоцтво про акредитацію центру сертифікації ключів товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальний дата центр» серії СА № 22, видане відповідно до рішення центрального засвідчувального органу від 13 вересня 2010 року № 21.
 3. Департаменту державної реєстрації та нотаріату (Гайдук В.М.) протягом 5 робочих днів з дня набрання чинності цим наказом:

  1) повідомити про скасування акредитації та анулювання свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальний дата центр» в установленому законодавством порядку;

  2) розмістити інформацію про скасування акредитації та анулювання свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальний дата центр» на офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу.

 4. Центру сертифікації ключів товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальний дата центр» в установленому законодавством порядку:

  1) повідомити про скасування акредитації та анулювання свідоцтва користувачів, які отримують послуги електронного цифрового підпису в центрі сертифікації ключів товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальний дата центр»;

  2) протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності цим наказом передати сформовані посилені сертифікати відкритих ключів, електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів, електронні документи, на підставі яких були сформовані, скасовані, блоковані та поновлені посилені сертифікати відкритих ключів підписувачів, список відкликаних посилених сертифікатів на зберігання центральному засвідчувальному органу;

  3) протягом 20 робочих днів з дня набрання чинності цим наказом підготувати та передати договори, на підставі яких підписувачам надавалися послуги електронного цифрового підпису, документи, на підставі яких були сформовані, скасовані, блоковані та поновлені посилені сертифікати відкритих ключів підписувачів, а також засвідчені в установленому порядку копії рішень (ухвал) судів щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок неналежного виконання центром сертифікації ключів товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальний дата центр» своїх обов’язків, на зберігання центральному засвідчувальному органу.

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань державної реєстрації Мороза П.О.

Заступник Міністра Антон ЯНЧУК


Підписати Підписати документ Перевірити Перевірити підпис
.