Новини та події

31 травня 2017

Зміни до Регламенту роботи ЦЗО

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.05.2017 м. Київ № 1528/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 травня 2017 р. за № 608/30476

Про внесення зміни до
Регламенту роботи центрального
засвідчувального органу

Відповідно до підпунктів 75, 76 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, Положення про центральний засвідчувальний орган, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1451, Порядку акредитації центру сертифікації ключів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року № 903,

НАКАЗУЮ:

  1. Абзац третій пункту 1.1 глави 1 розділу VI Регламенту роботи центрального засвідчувального органу, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 січня 2013 року № 183/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2013 року за № 191/22723, викласти в такій редакції:

    «Місцезнаходження ЛОМ серверів ІТС ЦЗО: вул. Куренівська, 21-А, м. Київ, 04073.».

  2. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Севостьянову Н.І.

Міністр
Павло ПЕТРЕНКО


Підписати Підписати документ Перевірити Перевірити підпис
.