Новини та події

30 листопада 2017

Про внесення змін до деяких наказів

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

17 листопада 2017 року№ 3599/5/618


Про внесення змін до деяких
наказів Міністерства юстиції
України, Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2017 року
за № 1422/31290

Відповідно до підпунктів 76, 77 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, підпунктів 6, 27 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, та з метою удосконалення законодавства у сфері електронного цифрового підпису

НАКАЗУЄМО:

 1. Внести до підпункту 2.4 пункту 2 наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453 «Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за № 1398/21710 (зі змінами), такі зміни:

  1) у підпункті 1:
  абзац перший після слів «електронного документообігу» доповнити словами «та електронної автентифікації осіб»;
  в абзацах другому, третьому слова «Інформаційна технологія. Криптографічний захист інформації. Електронний цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих» замінити словами «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння»;

  доповнити новим абзацом такого змісту:
  «національного стандарту України ДСТУ ISO/IEC 14888-3:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 3. Механізми, що ґрунтуються на дискретному логарифмуванні», затвердженого наказом державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 18 грудня 2015 року № 193, із застосуванням алгоритму ECDSA зі ступенем розширення основного поля еліптичної кривої не менше 256 з функціями гешування sha256 або sha512 відповідно до FIPS PUB 180-4 «Secure Hash Standard»;»;

  2) підпункт 2 виключити.
  У зв’язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 2;

  3) абзац четвертий підпункту 2 викласти в такій редакції:
  «зазначених у підпункті 1 цього підпункту.».

 2. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Зміни), що додаються.
 3. Установити, що особисті ключі електронного цифрового підпису та особисті ключі шифрування, генерацію яких здійснено до набрання чинності цим наказом, використовуються підписувачами та акредитованими центрами сертифікації ключів, які обслуговують сертифікати відповідних відкритих ключів, до закінчення строку їх чинності.
 4. Департаменту захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Пушкарьов А.І.) забезпечити публікацію на офіційному веб-сайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України тестових прикладів, передбачених наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453 «Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за № 1398/21710 (зі змінами), та наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 27 грудня 2013 року № 2782/5/689 «Про затвердження вимог до алгоритмів, форматів та інтерфейсів, що реалізуються у засобах шифрування та надійних засобах електронного цифрового підпису», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2013 року за № 2227/24759 (зі змінами).
 5. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпунктів 2, 9 пункту 1 та підпункту 2 пункту 2 Змін, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2018 року.
 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Севостьянову Н.І. та першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Чаузова О.М.

Міністр юстиції України Голова Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
_______________ П.Д. ПЕТРЕНКО _______________ Л.О. ЄВДОЧЕНКОДодатки до наказу

Підписати Підписати документ Перевірити Перевірити підпис
.