Новини та події

15 грудня 2017

Про затвердження Змін до Регламенту роботи ЦЗО

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.12.2017 м. Київ № 3947/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2017 р. за № 1498/31366

Про затвердження Змін до
Регламенту роботи центрального
засвідчувального органу

Відповідно до підпунктів 76, 77 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (із змінами), Положення про центральний засвідчувальний орган, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1451 (із змінами), Порядку акредитації центру сертифікації ключів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року № 903 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до Регламенту роботи центрального засвідчувального органу, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 січня 2013 року № 183/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2013 року за № 191/22723 (із змінами), що додаються.
  2. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Бернацьку Н.І.

МіністрПавло ПЕТРЕНКОПідписати Підписати документ Перевірити Перевірити підпис
.