Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Новини та події

04 квітня 2018

Акредитація Центру

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.03.2018 Київ № 956/5

Про акредитацію центру сертифікації
ключів Державної казначейської служби
України

Відповідно до статей 9, 11 Закону України «Про електронний цифровий підпис», постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1451 «Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган», Порядку акредитації центру сертифікації ключів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року № 903, з урахуванням рішення постійно діючої комісії з акредитації засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів від 26 березня 2018 року № 1

НАКАЗУЮ:

  1. Здійснити акредитацію центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України
    (код за ЄДРПОУ: 37567646, місцезнаходження юридичної особи та центру сертифікації ключів: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6).
  2. Адміністратору інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу (Лур’є С.С.) внести відомості про акредитацію центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України до Реєстру суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом.
  3. Видати акредитованому центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України свідоцтво про акредитацію центру сертифікації ключів.
  4. Акредитованому центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України повернути центральному засвідчувальному органу свідоцтво про акредитацію центру сертифікації ключів серії А № 15, видане згідно з рішенням центрального засвідчувального органу від 24 квітня 2013 року № 781/5 центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України.
  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань державної реєстрації Сукманову О.В.

Перший заступник
Міністра

Наталія БЕРНАЦЬКА