Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Новини та події

26 вересня 2018

Засідання Науково-експертної ради

Міністерство юстиції України повідомляє, що 25 вересня 2018 року відбулося спільне засідання членів Науково-експертної ради з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України, представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного агентства з акредитації України, громадської організації «Електронна демократія», а також представників акредитованих центрів сертифікації ключів, розробників надійних засобів електронного цифрового підпису та зацікавлених осіб.

Учасники засідання розглянули такі питання порядку денного:

I. Організаційні питання (пропозиції щодо внесення змін до Положення про Науково-експертної ради з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України та її складу).

II. Стан виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги, схваленого 06 грудня 2017 року на засіданні Кабінету Міністрів України.
Обговорення проблемних питань:

1) оцінка відповідності вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та послуг, що ними надаються з урахуванням вимог законодавства щодо порядку надання і використання кваліфікованих електронних довірчих послуг, у тому числі у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації;

2) визнання експертних висновків за результатами державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації на надійні засоби електронного цифрового підпису після набрання чинності Закону України «Про електронні довірчі послуги» та у зв’язку зі змінами у переліку державних стандартів у цій галузі;

3) забезпечення інтероперабельності та технологічної нейтральністості національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації шляхом прийняття нормативно-правових актів сфери електронних довірчих послуг, що визначають вимоги до технічних засобів та процеси їх використання у цій сфері з урахуванням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

4) взаємне визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг;

5) забезпечення проведення оцінки стану розвитку сфери електронних довірчих послуг за результатами проведення аналізу інформації про діяльність постачальників електронних довірчих послуг;

6) розгляд листа Державної фіскальної служби України від 03 вересня 2018 року № 15782/5/99-95-44-16.

III. Різне. Підведення підсумків за результатами проведення засідання.

За результатами проведеного засідання членами Науково-експертної ради з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України рекомендовано:

1. Включити до складу ради представника Державного агентства з питань електронного урядування України:

Котелевця Дмитра Миколайовича – заступника директора Департаменту інформаційних технологій, начальника відділу розвитку е-документообігу та міжвідомчої е-взаємодії Державного агентства з питань електронного урядування України.

2. Розмістити на офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України в рубриці «Новини та події»:

нову редакцію Положення про Науково-експертну раду з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України з урахуванням зауважень, надісланих членами Науково-експертної ради з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України (додається);

інформаційні матеріли щодо стану виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги, схваленого 06 грудня 2017 року на засіданні Кабінету Міністрів України, що додаються:

1) план організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги, схваленого 06 грудня 2017 року на засіданні Кабінету Міністрів України;

2) перелік нормативно-правих актів, розробка яких передбачена проектом Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

3) стан виконання нормативних актів, розробка яких передбачена проектом Закону України «Про електронні довірчі послуги» (оновлюється, остання редакція від 12.10.2018);

4) перелік законопроектів, розроблених у зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги»;»

5) перелік зареєстрованих наказів, розроблених у зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Після отримання всіх зауважень та пропозицій проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг» буде розміщено на офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України в рубриці «Новини та події».

Разом з тим після проходження процедури візування проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємного визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів, електронних підписів, а також використання інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між суб’єктами різних держав» буде розміщено на офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України в рубриці «Новини та події».