Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Новини та події

01 листопада 2018

Про затвердження Порядку ведення Довірчого списку

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.10.2018 Київ № 3373/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 2018 р. за № 1221/32673

Про затвердження Порядку
ведення Довірчого списку

Відповідно до статті 35, абзацу другого пункту 8 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні довірчі послуги» та з метою встановлення організаційних, методологічних принципів ведення Довірчого списку та забезпечення його функціонування

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок ведення Довірчого списку, що додається.
 2. Адміністратору інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу – державному підприємству «Національні інформаційні системи» (далі – Адміністратор ІТС ЦЗО) (Лур’є С.С.) забезпечити впровадження, підтримку в актуальному стані та публікацію на офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу Довірчого списку із додаванням електронної печатки центрального засвідчувального органу у вигляді, придатному для автоматизованої обробки.
 3. Включення до Довірчого списку акредитованих центрів сертифікації ключів, утворених відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», з чинними свідоцтвами про акредитацію здійснюється Адміністратором ІТС ЦЗО за погодженням з Міністерством юстиції України.
  Акредитовані центри сертифікації ключів подають до Міністерства юстиції України та Адміністратора ІТС ЦЗО письмові звернення про намір надавати електронні довірчі послуги, в яких зазначають перелік електронних довірчих послуг та серійні номери відповідних посилених сертифікатів відкритих ключів акредитованих центрів сертифікації ключів.
  Департамент державної реєстрації та нотаріату (Гайдук В.М.) в день отримання звернення направляє Адміністратору ІТС ЦЗО погодження в електронній формі щодо автоматичного внесення зазначених центрів до Довірчого списку як кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, яке здійснюється в день отримання такого погодження.
 4. Інші юридичні особи, фізичні особи – підприємці, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, вносяться до Довірчого списку з урахуванням вимог статті 30 Закону України «Про електронні довірчі послуги» відповідно до Порядку ведення Довірчого списку, затвердженого цим наказом.
 5. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
 6. Цей наказ набирає чинності одночасно із Законом України «Про електронні довірчі послуги», але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу, крім абзацу другого пункту 3 цього наказу, який набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

Перший заступник МіністраОлена СУКМАНОВА