Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Новини та події

05 листопада 2018

Акредитація Центру

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.11.2018 Київ № 3433/5

Про акредитацію центру
сертифікації ключів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Відповідно до статей 9, 11 Закону України «Про електронний цифровий підпис», постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1451 «Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган», Порядку акредитації центру сертифікації ключів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року № 903, з урахуванням рішення постійно діючої комісії з акредитації засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів від 29 жовтня 2018 року № 1

НАКАЗУЮ:

  1. Здійснити акредитацію центру сертифікації ключів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ: 14360570, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д; місцезнаходження центру сертифікації ключів: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32).
  2. Адміністратору інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу (Лур’є С.С.) внести відомості про акредитацію центру сертифікації ключів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" до Реєстру суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом.
  3. Видати акредитованому центру сертифікації ключів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" свідоцтво про акредитацію центру сертифікації ключів.
  4. Акредитованому центру сертифікації ключів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" повернути центральному засвідчувальному органу свідоцтво про акредитацію центру сертифікації ключів серії А № 45, видане згідно з рішенням центрального засвідчувального органу від 21 грудня 2016 року № 3734/5 центру сертифікації ключів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК".
  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра юстиції України Сукманову О.В.

МіністрПавло ПЕТРЕНКО