Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Новини та події

12 листопада 2018

Регламент роботи ЦЗО

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.11.2018 Київ № 3439/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 листопада 2018 р. за № 1252/32704

Про затвердження Регламенту роботи
центрального засвідчувального органу

Відповідно до частини шостої статті 29 Закону України «Про електронні довірчі послуги», пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Регламент роботи центрального засвідчувального органу, що додається.
  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 29 січня 2013 року № 183/5 «Про затвердження Регламенту роботи центрального засвідчувального органу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2013 року за № 191/22723.
  3. Визначити державне підприємство «Національні інформаційні системи» адміністратором інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу, що здійснює технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу.
  4. Адміністратору інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу – державному підприємству «Національні інформаційні системи» (Лур’є С.С.) розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу.
  5. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  6. Цей наказ набирає чинності одночасно із Законом України «Про електронні довірчі послуги», але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.
  7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

МіністрПавло ПЕТРЕНКО