12 листопада 2018

Про затвердження Порядку ведення реєстру сертифікатів

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.11.2018 Київ № 3440/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 листопада 2018 р. за № 1253/32705

Про затвердження Порядку ведення
реєстру чинних, блокованих та скасованих
сертифікатів відкритих ключів

Відповідно до абзацу третього пункту 8 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні довірчі послуги», з метою встановлення організаційних, методологічних принципів ведення реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів і забезпечення його функціонування

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок ведення реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів, що додається.
  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 30 липня 2014 року № 1249/5 «Про затвердження порядків ведення реєстрів центрального засвідчувального органу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 серпня 2014 року за № 903/25680.
  3. Визначити державне підприємство «Національні інформаційні системи» адміністратором інформаційно-комунікаційної системи центрального засвідчувального органу, що здійснює технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу.
  4. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  5. Цей наказ набирає чинності одночасно із Законом України «Про електронні довірчі послуги», але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.
  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

МіністрПавло ПЕТРЕНКО