15 листопада 2018

Щодо набрання чинності Закону України «Про електронні довірчі послуги»

07 листопада 2018 року набрав чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги», який регулює відносини, що виникають між юридичними, фізичними особами, суб'єктами владних повноважень у процесі надання, отримання електронних довірчих послуг, процедури надання цих послуг, нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також основні організаційно-правові засади електронної ідентифікаціїї.

Одночасно з набранням чинності Законом України «Про електронні довірчі послуги» втратив чинність Закон України «Про електронний цифровий підпис» та змінилася сфера державного регулювання електронного цифрового підпису на сферу електронних довірчих послуг. Крім того, електронний цифровий підпис та посилений сертифікат відкритого ключа, що його підтверджує, видані відповідно до вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» до набрання чинності цим Законом, використовуються користувачами електронних довірчих послуг відповідно як кваліфікований електронний підпис та кваліфікований сертифікат електронного підпису до закінчення строку дії посиленого сертифіката відкритого ключа, але не пізніше двох років з дня набрання чинності Законом «Про електронні довірчі послуги», тобто до 07 листопада 2020 року.

Основні нові терміни, які будуть використовуватися:

Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису (електронний підпис – електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис; підписувач – фізична особа, яка створює електронний підпис). Кваліфікована електронна печатка має презумпцію цілісності електронних даних і достовірності походження електронних даних, з якими вона пов'язана (електронна печатка – електронні дані, які додаються створювачем електронної печатки до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються для визначення походження та перевірки цілісності пов’язаних електронних даних; створювач електронної печатки – юридична особа, яка створює електронну печатку).

Міністерство юстиції України з 07 листопада 2018 року забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема у сфері електронних довірчих послуг (постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 356 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України у звʼязку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги»).

Одночасно з набранням чинності Законом України «Про електронні довірчі послуги» втратили чинність, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року № 903 «Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів», від 28 жовтня 2004 року № 1451 «Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган», положення яких врегульовано статтями 29 та 30 Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Крім того, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності», що визначає вимоги щодо використання, у тому числі отримання, кваліфікованих електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності (далі - державні установи) із використанням працівниками державних установ засобів кваліфікованого електронного підпису.

Державні установи для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для здійснення повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, здійснення інформаційного обміну з іншими юридичними особами, - виключно захищені носії особистих ключів (інформаційний обмін - відправлення, отримання та передача електронних документів, що здійснюється користувачем кваліфікованих електронних довірчих послуг в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записано цей документ).

Генерація пари ключів (особистого та відкритого) здійснюється підписувачем із використанням засобів кваліфікованого електронного підпису за його особистої присутності у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, що обслуговує державну установу, або безпосередньо в державній установі.

Державні установи та їх працівники отримують та використовують в межах наданих повноважень кваліфіковані електронні довірчі послуги на правах та з виконанням обов’язків, що передбачені статтею 12 Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Скасування та блокування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів державних установ здійснюються у випадках, за умов та у порядку, що визначені у статті 25 Закону України «Про електронні довірчі послуги».

У разі звільнення підписувача з державної установи або переведення до іншої державної установи підписувач або державна установа звертаються до кваліфікованого надавача для скасування його кваліфікованого сертифіката відкритого ключа із заявою, а особистий ключ знищується методом, що не допускає можливості його відновлення.

До приведення законодавства у відповідність із Законом «Про електронні довірчі послуги» закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.