Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Новини та події

24 травня 2019

Результати наради

22 травня 2019 року о 14:00 Міністерством юстиції України, як центральним засвідчувальним органом, проведено робочу нараду з кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, розробниками надійних засобів електронних довірчих послуг за участі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, адміністратора інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу та засвідчувального центру Національного банку України.

Учасниками наради обговорено поточні проблемні питання у сфері надання кваліфікованих електронних довірчих послуг. Центральним засвідчувальним органом надано консультації з питань, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг.

Окрему увагу звернуто на питання розширення сфери електронних сервісів з використанням електронних підписів та заходи на запобігання компрометації особистих ключів, а також ризиків для інфраструктури відкритих ключів.

В частині взаємного визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів електронних підписів підняте питання актуалізації вимог до форматів, протоколів, алгоритмів та об’єктних ідентифікаторів, які використовуються у засобах кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів. Кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг рекомендовано надати до центрального засвідчувального органу пропозиції стосовно сфери взаємодії під час надання транскордонних електронних довірчих послуг.