Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Новини та події

31 травня 2019

Щодо внесення змін до Довірчого списку

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОГОДЖУЮ
Директор Департаменту державної
реєстрації та нотаріату
___________В.М. Гайдук
"30" травня 2019 року
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра з питань
державної реєстрації
__________І.О. Садовська
"30" травня 2019 року

РІШЕННЯ
щодо внесення змін до Довірчого списку

30 травня 2019 року № 7

Відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про електронні довірчі послуги» та за результатами розгляду заяви кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної казначейської служби України від 28 травня 2019 року № 21-06/9305, внести зміни до Довірчого списку згідно інформації вказаної у заяві.

Головний спеціалістР.А. Гончаренко