Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Новини та події

27 червень 2019

Щодо підтримки захищених носіїв

В межах повноважень центрального засвідчувального органу, передбачених Законом України "Про електронні довірчі послуги", щодо забезпечення інтероперабельності та технологічної нейтральності національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації, до функціональних можливостей онлайн сервісу створення кваліфікованого електронного підпису додано підтримку захищених носіїв особистих ключів підписувачів та створювачів електронної печатки.

Перейти до роботи з онлайн сервісом