Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Новини та події

03 липень 2019

Щодо впровадження підтримки MobileID

Центральний засвідчувальний орган на виконання пунктів 7 та 8 Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019 –2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 37, в межах повноважень передбачених Законом України «Про електронні довірчі послуги», для забезпечення інтероперабельності та технологічної нейтральності національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації повідомляє, що до функціональних можливостей онлайн сервісу створення кваліфікованого електронного підпису для електронних документів додано підтримку технології MobileID для подальшого користування підписувачами або створювачами електронної печатки.