Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Новини та події

30 липень 2019

Щодо внесення змін до Довірчого списку

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОГОДЖУЮ
Директор Департаменту державної
реєстрації та нотаріату
___________В.В. Власюк
"29" липня 2019 року
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра з питань
державної реєстрації
__________І.О. Садовська
"29" липня 2019 року

РІШЕННЯ
щодо внесення змін до Довірчого списку

29 липня 2019 року № 8

Відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про електронні довірчі послуги» та за результатами розгляду заяви кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" від 24 липня 2019 року № 49-12/452/61144/2019-00/ВИХ внести зміни до Довірчого списку згідно з інформацією вказаною у заяві.

Головний спеціалістА.В. Коваль