Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Новини та події

30 серпня 2019

Щодо внесення змін до Довірчого списку

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОГОДЖУЮ
Директор Департаменту державної
реєстрації та нотаріату
___________В.В. Власюк
"29" серпня 2019 року
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра

__________О.В. Сукманова
"29" серпня 2019 року

РІШЕННЯ
щодо внесення змін до Довірчого списку

29 серпня 2019 року № 9

Відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про електронні довірчі послуги» та за результатами розгляду заяви кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства "УКРСИББАНК" від 15 серпня 2019 року № 16-4№70655, внести зміни до Довірчого списку згідно інформації вказаної у заяві.

Головний спеціалістР.А. Гончаренко