Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Новини та події

03 жовтня 2019

Щодо внесення змін до Довірчого списку

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОГОДЖУЮ
Директор Департаменту державної
реєстрації та нотаріату
___________В.В. Власюк
"02" жовтня 2019 року
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра з питань
державної реєстрації
__________О.М. Оніщук
"02" жовтня 2019 року

РІШЕННЯ
щодо внесення змін до Довірчого списку

02 жовтня 2019 року № 12

Відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про електронні довірчі послуги» та за результатами розгляду заяви кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС від 27 вересня 2019 року № 19/5/99-95-44-16, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 року за № 22552-26-19 внести зміни до Довірчого списку згідно інформації вказаної у заяві.

Головний спеціалістЗ.В. Долинний