Ministry of Justice of Ukraine
Central certification authority

Міністерство юстиції України
Центральний засвідчувальний орган

Новини та події

27 квітня 2018

Проекти постанов

Міністерством юстиції України на виконання абзацу третього пункту 8 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні довірчі послуги» щодо подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності» та «Про затвердження Порядку зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг» підготовлено зазначені проекти актів.