Транслітерація українського алфавіту латиницею

Транслітерáція — це процес перетворення тексту й окремих слів, які записані однією графічною системою чи системою писемності, засобами іншої графічної системи на основі фонетичної подібності. Інакше кажучи, передача однієї алфавітної системи писемності літерами іншої.

У зв'язку із запровадженням визнання електронного підпису між Україною та країнами Європейського союзу виникла необхідність у транслітерації українського алфавіту латиницею з метою забезпечення сумісності міжнародних сертифікатів громадян нашої країни із інформаційними системами сфери електронних довірчих послуг країн Європейського союзу. Так, персональні дані, що містяться в сертифікатах електронного підпису (зокрема в сертифікатах, випущених за алгоритмами rsa і ecdsa), які випускаються кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг в Україні, вносяться символами кириличної системи, а в мовах країн Європейського союзу такі символи відсутні.

Таким чином, скориставшись таблицею відповідності, що наведена нижче, ви зможете коректно, згідно із вимогами діючого законодавства (постанова КМУ від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»), привести у відповідність до латиниці та внести до полів сертифікатів назви, імена, найменування та інші персональні та суміжні дані, які зазначені кирилицею в документах громадян-підписувачів нашої країни.

Також для зручності раді надати онлайн сервіс прикладу транслітерації кириличних назв, імен, найменувань тощо латиницею.

Приклад відтворення латиницею

Український алфавіт Латиниця Позиція у слові Приклади написання
українською мовою латиницею
Аа Aa Алушта
Андрій
Alushta
Andrii
Бб Bb Борщагівка
Борисенко
Borshchahivka
Borysenko
Вв Vv Вінниця
Володимир
Vinnytsia
Volodymyr
Гг Hh Гадяч
Богдан
Згурський
Hadiach
Bohdan
Zghurskyi
Ґґ Gg Ґалаґан
Ґорґани
Galagan
Gorgany
Дд Dd Донецьк
Дмитро
Donetsk
Dmytro
Ее Ee Рівне
Олег
Есмань
Rivne
Oleh
Esman
Єє Ye на початку слова Єнакієве Yenakiieve
ie в інших позиціях Гаєвич
Короп'є
Haievych
Koropie
Жж Zh zh Житомир
Жанна
Жежелів
Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv
Зз Zz Закарпаття
Казимирчук
Zakarpattia
Kazymyrchuk
Ии Yy Медвин
Михайленко
Medvyn
Mykhailenko
Іі Ii Іванків
Іващенко
Ivankiv
Ivashchenko
Її Yi на початку слова Їжакевич Yizhakevych
i в інших позиціях Кадиївка
Мар'їне
Kadyivka
Marine
Йй Y на початку слова Йосипівка Yosypivka
i в інших позиціях Стрий
Олексій
Stryi
Oleksii
Кк Kk Київ
Коваленко
Kyiv
Kovalenko
Лл Ll Лебедин
Леонід
Lebedyn
Leonid
Мм Mm Миколаїв
Маринич
Mykolaiv
Marynych
Нн Nn Ніжин
Наталія
Nizhyn
Nataliia
Оо Oo Одеса
Онищенко
Odesa
Onyshchenko
Пп Pp Полтава
Петро
Poltava
Petro
Рр Rr Решетилівка
Рибчинський
Reshetylivka
Rybchynskyi
Сс Ss Суми
Соломія
Sumy
Solomiia
Тт Tt Тернопіль
Троць
Ternopil
Trots
Уу Uu Ужгород
Уляна
Uzhhorod
Uliana
Фф Ff Фастів
Філіпчук
Fastiv
Filipchuk
Хх Kh kh Харків
Христина
Kharkiv
Khrystyna
Цц Ts ts Біла Церква
Стеценко
Bila Tserkva
Stetsenko
Чч Ch ch Чернівці
Шевченко
Chernivtsi
Shevchenko
Шш Sh sh Шостка
Кишеньки
Shostka
Kyshenky
Щщ Shch shch Щербухи
Гоща
Гаращенко
Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko
Юю Yu на початку слова Юрій Yurii
iu в інших позиціях Корюківка Koriukivka
Яя Ya на початку слова Яготин
Ярошенко
Yahotyn
Yaroshenko
ia в інших позиціях Костянтин
Знам'янка
Феодосія
Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia

Примітка:

  1. Буквосполучення "зг" відтворюється латиницею як "zgh" (наприклад, Згорани — Zghorany, Розгон — Rozghon) на відміну від "zh" — відповідника української літери "ж".
  2. М'який знак і апостроф латиницею не відтворюються.
  3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

Джерело: Постанова КМУ про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею