Оцінка стану розвитку сфери електронних довірчих послуг

Оцінка стану розвитку сфери електронних довірчих послуг за 2020 рік

Міністерством цифрової трансформації України проведено оцінку стану розвитку сфери електронних довірчих послуг за 2020 рік за результатами аналізу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру (стаття 7 Закону України “Про електронні довірчі послуги”, наказ Міністерства юстиції України від 04.11.2019 № 3398/5 “Про затвердження Порядку подання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.11.2019 за № 1147/34118).

За результатами оцінки стану було сформовано наступні показники.

1.1. Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів (без урахування сертифікатів шифрування), виданих за 2020 рік, у порівнянні з 2019 роком.

За 2020 рік сформовано 7 245 989 кваліфікованих сертифікатів електронних підписів, тоді як за 2019 рік сформовано 4 282 960. Спостерігаємо суттєве зростання по цьому показнику, а саме на 69%.

Крім того, з 7 245 989 кваліфікованих сертифікатів електронних підписів за 2020 рік для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців було видано 5 818 905 сертифікатів, за 2019 рік - 2 919 632.

Кваліфіковані сертифікати електронних підписів для представників юридичних осіб за 2020 рік видавалися 1 339 252 рази, за 2019 рік - 1 363 328. Показник практично не змінився.

За 2020 рік кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців становить 80% від загальної кількості, натомість за 2019 рік відсоток по цьому показнику був на рівні 68% - відбулося зростання на 12%.

1.2. Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів (без урахування сертифікатів шифрування) із генерацією ключової пари на захищених носіях особистих ключів, виданих за 2020 рік, у порівнянні з 2019 роком.

За 2020 рік сформовано 822 764 кваліфікованих сертифікатів електронних підписів на захищених носіях, тоді як за 2019 рік сформовано 364 676. Спостерігаємо суттєве зростання по цьому показнику, а саме на 125%.

Крім того, з 822 764 кваліфікованих сертифікатів електронних підписів на захищених носіях за 2020 рік для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців було сформовано 556 470 таких сертифікатів, за 2019 рік - 190 662.

Кваліфіковані сертифікати електронних підписів на захищених носіях для представників юридичних осіб за 2020 рік видавалися 228 543 рази, за 2019 рік - 180 089, тобто за 2020 рік видано на 27% більше сертифікатів на захищених носіях.

За 2020 рік кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів на захищених носіях для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців становить 68% від загальної кількості, натомість за 2019 рік відсоток по цьому показнику був на рівні 52% - відбулося зростання на 16%.

1.3. Кількість унікальних підписувачів, яким було видано кваліфіковані сертифікати електронних підписів за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком.

За 2020 рік кваліфіковані сертифікати електронних підписів були видані 4 510 729 унікальним підписувачам, тоді як за 2019 рік - лише 2 973 786 унікальним підписувачам. Спостерігаємо зростання по цьому показнику на 52%.

Крім того, з 4 510 729 унікальних підписувачів за 2020 рік фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців серед них було 2 959 594, за 2019 рік - 2 104 875, тобто + 41% в 2020 році.

Унікальних підписувачів - представників юридичних осіб, які отримали кваліфіковані сертифікати електронних підписів за 2020 рік, було 1 562 217, за 2019 рік - 909 550, тобто за 2020 рік - на 72% більше.

За 2020 рік унікальних підписувачів - фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців було 66% від загальної кількості, натомість за 2019 рік відсоток по цьому показнику був на рівні 71% - спостерігається незначне падіння на 5%.

1.4. Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних печаток (без урахування сертифікатів шифрування), виданих за 2020 рік, у порівнянні з 2019 роком.

За 2020 рік сформовано 526 738 кваліфікованих сертифікатів електронних печаток, тоді як за 2019 рік сформовано 1 085 599. Спостерігаємо падіння по цьому показнику на 41,5%.

1.5. Кількість унікальних створювачів електронних печаток, яким було видано кваліфіковані сертифікати електронних печаток за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком.

За 2020 рік кваліфіковані сертифікати електронних печаток були видані 435 902 унікальним створювачам, тоді як за 2019 рік їх отримали 770 002 унікальних створювачів. Спостерігаємо падіння по цьому показнику на 43%.

1.6. Кількість сформованих кваліфікованих електронних позначок часу за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком.

За 2020 рік сформовано 3 922 809 328 кваліфікованих електронних позначок часу, тоді як за 2019 рік - 1 670 285 087. Спостерігаємо суттєве зростання по цьому показнику на 134%.

Вищенаведена інформація підтверджує, що кваліфіковані сертифікати електронних підписів продемонстрували суттєве зростання - +69% за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком. При цьому кількість кваліфікованих сертифікатів електронних печаток зменшилась на 52%.

Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів на захищених носіях у 2019 році становила 8,5% від загальної кількості. У 2020 році вона дещо зросла - 11,4%.

Хоча використання міжнародних алгоритмів у 2020 році залишається незначним (менше 1%), у тому ж році спостерігаємо двократне збільшення використання міжнародних алгоритмів у порівнянні з 2019 роком. 97% підписів та печаток з використанням міжнародних алгоритмів було видано ДП «Дія».

По співвідношенню сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів для юридичних та фізичних осіб/фізичних осіб - підприємців бачимо, що в 2019 році третина підписів видана представникам юридичних осіб, а в 2020 році - лише 19%. При цьому кількість підписів, що видані для фізичних осіб/фізичних осіб - підприємців, зросла в 2 рази, а видача підписів для представників юридичних осіб залишилась на тому ж рівні.

Враховуючи попередні дані та той факт, що кількість кваліфікованих електронних позначок часу, виданих за 2020 рік, зросла на 134% (до майже 4 мільярдів), сферу електронних довірчих послуг можна оцінити як таку, що демонструє суттєве кількісне зростання.